• Formula 1 Brake Pedal | © EOS

Håll dig i framkant: fördelar med 3D-utskrift

Additiv tillverkning blir allt populärare, tack vare de många fördelarna med 3D-utskrift. Med vilka är då fördelarna med 3D-utskrift, och hur kan detta förbättra din verksamhet? Och finns det några nackdelar? Läs mer om alla ”för” och ”emot” i samband med additiv tillverkning och vad våra kunder har upplevt med EOS-teknologin.

Fördelar med 3D-utskrift: 6 boost-faktorer

1 |  Lättviktsdesign

När råmaterialförbrukningen ökar - med stigande priser globalt - är det mycket viktigt att kunna utveckla och producera produkter på ett sätt som skonar naturresurserna så mycket som möjligt.

EOS 3D-utskriftsteknologi gör det möjligt att designa och tillverka lättviktsstrukturer med hög hållfasthet. De kan designas och byggas på ett helt annorlunda, resurssnålt sätt, så att de blir väsentligt lättare än komponenter från traditionell produktion. Detta är en avgörande fördel, i synnerhet för delar till satelliter eller flygplan.

Dessutom sparar man in en mängd material under produktionen, eftersom materialen används bara där de är funktionsmässigt nödvändiga - till skillnad från avverkande produktionsprocesser som fräsning eller svarvning.

2 | Komplexa geometrier

I regel är det inte möjligt att tillverka komplexa geometrier, t.ex. tredimensionella strukturer med eller håligheter, med traditionella teknologier såsom fräsning, gjutning eller svarvning, eller då endast till orimligt höga kostnader.

Inom industriell 3D-utskrift bestäms komponenten inte längre av tillverkningsprocessen, utan endast av den önskade designen och funktionaliteten. Alla former som kan designas i ett 3D-CAD-program kan skapas i 3D-skrivare, eftersom material läggs på bara där det behövs. Maximal designfrihet går hand i hand med lägre materialförbrukning - en win-win-situation för alla branscher.

3 | Effektiva leveranskedjor

De ekonomiska fördelarna med 3D-utskrift tar sig uttryck i optimeringar av leveranskedjor och design: lägre lagerkostnader tack vare on-demand-utskrift; lägre material- och fraktkostnader tack vare lättviktsstrategier; lägre kostnader för montage, arbetskraft och verktygsframtagning; kortare time-to-market; enklare produktanpassning; och fördelaktig produktion med high-mix, låg volym - listan med möjliga besparingar kan göras lång. Dessutom måste leverantörer i många branscher garantera att reservdelar är tillgängliga i 10 år eller mer. Detta kräver stora lagerutrymmen till höga kostnader. On-demand-utskrift av reservdelar erbjuder en mycket stor besparingspotential.

Hur hög ROI-talet (Return On Investment) är och när en 3D-skrivare har betalat sig, beror på förutsättningarna i just ditt företag. Vi finns här för dig!

4 | Utskrift on-demand

Tillverkarna är pressade av alla krav och marknadsbehov. I vissa branscher, t.ex. fordon, konsumentvaror och sjukvård, är ett av dessa krav kundens önskemål om och behov av anpassade produkter. Att tillverka dessa på ett lönsamt sätt är en utmaning, särskilt när man talar om massanpassning.

Produktion on-demand med teknologi för additiv tillverkning från EOS gör att tillverkningen kan skräddarsys till varje batch, vilket gör produktanpassningen så gott som gränslös.

5 | Funktionell integration

I många tillämpningar är det önskvärt med en kompakt och utrymmessnål design med samma funktionalitet. Färre monteringsdelar innebär lägre monteringskostnader, minskad känslighet för fel samt gynnsammare logistikkostnader. Det finns otaliga exempel som visar hur EOS verktygslösa additiva tillverkning kan producera alla erforderliga delar i ett och samma steg.

Till användningsområdena hör fogar, kedjelänkar, stabiliserade fjädrar eller saxmekanismer i automations- och produktionsteknologi, men funktionsintegrationen spelar också en viktig roll inom medicinsk teknik och tillverkning av ortoser och proteser.

6 | Hållbarhet

Ansvarstagande tillverkning spelar en mycket stor roll för EOS. 3D-utskriftsteknologi erbjuder många möjligheter till hållbar produktion:

3D-utskrift är en möjliggörande teknologi för hållbara slutprodukter, tack vare den avancerade EOS-teknologin och de komplexa geometrier som kan tillämpas. Med 3D-utskrift skrivs endast det ut, som faktiskt behövs. Produktionsavfallet är minimalt; inga formar eller specialverktyg behöver tas fram. Additiv tillverkning kan också väsentligt minska reservdelshållningen. Lokalt kan 3D-utskrift on-demand ha en positiv inverkan på de globala leveranskedjorna. Fler miljövänliga pulver håller på att utvecklas - och EOS har skapat ett slutet returprogram med återbruk av begagnad plast.

Vår internationella webbplats förklarar konceptet med ansvarstagande tillverkning.

Ett riktigt lyft: EOS Hummingbird Project

Detta projekt visar upp alla fördelarna med 3D-utskrift: komplexa geometrier, lättviktskonstruktion och funktionsintegration, med praktiskt taget gränslös design. Upptäck hur EOS industriella 3D-utskrift förändrar den producerande världen.

Fördelar med 3D-utskrift inom olika tillämpningsområden

Fördelarna med 3D-utskrift blir tydliga i många olika branscher; inom exempelvis flyget, där varje insparat gram räknas och där lättviktskomponenter ger en väsentlig fördel i konkurrensen. eller inom sjukvård, livsstil och sport, där fokus ligger på anpassning och funktionsintegration för implantat, proteser, synhjälpmedel och idrottstillbehör. eller inom mobilitets- och fordonssektorn, där massiva besparingar av lagerhållningskostnader kan uppnås genom on-demand-utskrift av reservdelar. eller inom robotik och produktion, där komplexa geometrier och funktionsintegration är högaktuella begrepp.

Läs användningsrapporterna från våra kunder i ett stort antal branscher här, och få en inblick i hur 3D-utskrift kan förändra även dina tillverkningsprocesser.